Zdravotní a sociální služby v pohodlí vašeho domova

Kvalitní domácí zdravotní péče umožňuje omezení doby pobytu v nemocnici nebo jiném léčebném zařízení na minimum nebo ji dokonce zcela eliminovat.

Budete v dobrých rukou

Pro klienty všech věkových kategorií, poskytována denně včetně víkendů

  • domácí péči o pacienty na plicní ventilaci
  • provádění obvazů, včetně péče o proleženiny
  • péči o pacienty závislé na výživě pomocí sondy (nasogastrická, nasojejunální, PEG, atd.)
  • péči o pacienty s trvalými stomiemi a/nebo s permanentními močovými katétry
  • domácí parenterální (intravenózní) výživu
  • podávání injekcí a infuzí, včetně intravenózních antibiotik
  • rehabilitaci v domácím prostředí, včetně dechové rehabilitace před operací
  • odběry krve v domácím prostředí
  • komplexní nepřetržitou péči o pacienty, kteří nejsou nebo nejsou úplně soběstační (včetně pacientů s cévní mozkovou příhodou nebo apalickým syndromem)
  • ošetření pacientů s tracheostomií

Pomáháme tam, kde to potřebujete

Známé prostředí a přítomnost milovaných osob mají zásadní význam pro udržení duševní rovnováhy a pohody.

Tato klíčová kombinace významně urychluje proces léčení a posiluje celkovou odolnost organismu. Navíc, díky minimalizaci rizika nemocničních infekcí, se výrazně zvyšuje bezpečnost a účinnost léčby.